Stichting Oktober 44
 • Oktober 44

  Een aanslag van een verzetgroep bleek voor de bezetter aanleiding tot een vreselijke
  vergeldingsactie...

  Ongeveer 110 huizen werden in brand gestoken...

 • Oktober 44

  Putten was in oktober 1944 het toneel van de ergste wraakactie die Duitsers in de Tweede Wereldoorlog in Nederland hebben begaan.

  Vrouwen gingen de hongerwinter in zonder man.

 • Oktober 44

  Een echte, georganiseerde illegaliteit was er niet in Putten in de eerste jaren van de oorlog.

  Pas in 1944 kwamen enkele groepen tot stand.

De oorlog NPS uitzending 29-11-2009

Naar aanleiding van de aanslag van de groep-Stauffenberg van 20 juli 1944 op Hitler, vaardigde de Führer in de zomer van 1944 het zogenaamde Niedermachingsbefehl uit.
Dat gaf de bezettingsautoriteiten ook in Nederland een vrijbrief om elke verzetstrijder (of wie ze daar voor aanzagen) direct neer te schieten. De toepassing daarvan en de steeds scherpere represailles als antwoord op verzetsdaden voerden de geweldspiraal nog verder op.

De bekendste en schokkendste represaillemaatregel uit de oorlog in Nederland is ongetwijfeld de actie tegen het Veluwse dorp Putten, begin oktober 1944. Na een aanslag is een groot deel van de mannelijke bevolking weggevoerd naar dwangarbeiderskampen in Duitsland, en een deel van het dorp is in brand gestoken.

In totaal hebben ruim 550 Puttenaren het leven verloren als gevolg van de Duitse represailles – het dorp is de gebeurtenissen nooit echt te boven gekomen.

Het in brand steken van huizen was kort tevoren door de SD-chef Schöngarth aanbevolen in een notitie over de manier waarop ‘terroristen en saboteurs’ zouden moeten worden bestreden. Het wegvoeren van weerbare mannen paste eveneens in het beleid van de bezetter in die fase van de oorlog.
Bron NPS   

Stichting Oktober 44, Midden Engweg 1, 3882 TS Putten